Programrådets uppgift är att driva utvecklingen och säkerställa kvalitén på just ditt program. Programråd genomförs en gång per läsperiod. Det finns två typer av programråd, externt och internt programråd. Dessa går det att läsa mer om i dokumenten.

Tycker du att kurserna på ditt program fungerar dåligt eller att det finns något ämne som saknas inom ditt program, då ska du vända dig till programrådsrepresentanterna i din klass. I programrådet sitter utbildningsledare, programrådsrepresentanter från de olika årskurserna, studievägledare, kårrepresentanter samt representanter från näringslivet.

Har du frågor angående dina studier eller programrådet, så vänd dig till dina programrådsrepresentanter, Geosektionens utbildningsbevakningssamordnare (UBS) eller geosektionens vice utbildningsbevakningssamordnade (vUBS).