Varför finns sektionen?

Bergsbruket var länge Sveriges viktigaste industriella näring. Från 1950-talet och 20 år framåt skedde en mycket kraftig strukturförändring av det svenska bergsbruket, antalet gruvor minskade drastiskt och tyngdpunkten flyttades från mellansverige till Norrland. I samband med utlokalisering av statlig verksamhet i början på 1970-talet flyttades gruvutbildningen till Luleås nya tekniska högskola.

I samband med flytten bildades programmet geoteknologi och år 1973 startade en organisation som fick namnet Geosektionen som idag ligger under Teknologkåren. Allt eftersom tiden gick bildades nya program från geoteknologin och i början av 1990 lades det enskilda programmet geoteknologi ner, och de ursprungliga ”georesurserna” flyttades ut till andra institutionerna.

Idag ligger Geosektionens utbildningar under institutionen Samhällsbyggnad och Naturresurser (SBN).

Vad gör vi?

Geosektionens tre huvuduppdrag är att:

Förbättra utbildningarna under sektionen.
Vår UBS (Utbildningsbevakningssamordnare) ser till att det finns fungerade och aktiva programråd. Programråden arbetar med att säkerställa kvalitén på våra utbildningar. Är du intresserad av att sitta med i något råd eller har frågor, kontakta vår UBS.

Främja kontakten mellan medlemmarna och näringslivet.
Vår arbetsmarknadskontakt anordnar bland annat företagskvällar med företag som har anknytning till sektionens utbildningar. Detta för att DU som medlem lättare ska kunna få kontakt med företag som är relevanta för DIN utbildning. Ta en titt på startsidan så ser du när nästa evenemang är.

Främja gemenskapen mellan medlemmarna
Till största del är detta område våra subgruppers ansvar. Sektionen har två subgrupper;
Repet – Vårt 6-mästeri som anordnar diverse phaester och aktiviteter.
Bunkerlaget – Ansvarar för vår sektionslokal Bunkern.

För mer information om subgrupperna, klicka på dem i menyn ovan.

Utbildningar under Geosektionen:

Civil- och högskoleingenjör:
 • Civilingenjör Arkitektur
 • Civilingenjör Industriell miljö och processteknik
 • Civilingenjör Naturresursteknik
 • Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad
 • Högskoleingenjör Underhållsteknik
Utbildning på grund- och avancerad nivå:
 • Brandingenjör (utbildning på grundnivå)
 • Bygg och anläggning (utbildning på grundnivå)
 • Samhällsbyggnad (utbildning på grundnivå)
 • Brandteknik, påbyggnad (utbildning på avancerad nivå)
Masterutbildningar:
 • Master Avfallsteknik
 • Master Geovetenskap – malmgeologi & miljögeokemi
 • Master Geovetenskapliga resurser
 • Master Hållbara konstruktioner under exceptionella laster
 • Master Kemiteknik – mineralteknik & processmetallurgi
 • Master Väg och vattenbyggnad inriktning jord och bergbyggnad
 • Master Underhållsteknik

Sammanfattningsvis ser vi till att Du som medlem får en rolig, intressant och väl fungerande studietid!

Kolla på filmen för att se exempel på vad vi kan göra för dig!