Föreningen som spränger väggarna och bygger broarna mellan Väg- och Vattenbyggnadsstudenter på LTU.
VOFF består för närvarande av:

Ordförande – Madeleine Jacobsson, nås via ordf.voff@geosektionen.se

Vice ordf. – Daniel Andersson, nås via vordf.voff@geosektionen.se

Kassör – Anders Jonefjäll, nås via kassor.voff@geosektionen.se

UBS – Niklas Mannelqvist, nås via utbildning.voff@geosektionen.se

Event – Frida Westerberg, nås via event.voff@geosektionen.se

Ledamot – Ludvig Swedberg, nås via ledamot.voff@geosektionen.se

Ledamot – Maja Grönlund, nås via ledamot.voff@geosektionen.se

Kontakt: styret.voff@geosektionen.se

Du kan även besöka deras Facebooksida här.

Voff