Svenska Bergsmannaföreningen är en kamratförening för Ingenjörer inom Bergsbyggnad, metallurgi, prospektering, mark och vatten samt annat som kan kopplas till Gruvindustrin. Det är en chans att träffa likasinnade och åka på intressanta studiebesök, middagar och andra event. Då föreningen har anor ändå från 40-talet och över 1000 medlemmar i hela Sverige så har en möjlighet att knyta viktiga kontakter som kan hjälpa dig i arbetslivet.

Du får också branschtidningen Bergsmannen fem gånger per år. När du sedan tar examen kan du också ansöka om den unika titeln Bergsingenjör SBF som du blir tilldelad under en ceremoni i Stockholm! Bergsmannaföreningen har även ett unikt mentorsprogram där du som nyexaminerad ingenjör får chansen att byta erfarenheter med en erfaren mentor, ett unikt tillfälle att utvecklas både som privatperson och ingenjör.

För teknologer kostar medlemskapet endast 50kr/år. För mer information om hur du blir medlem och kommande program, se hemsidan: bergsmannaföreningen.se

Teknologmedlemmarna på LTU representeras i föreningens styrelse av en av Geosektionen vald representant.