S.T.E.N är en programföreningen för studenter som läser Naturresursteknik eller Industriell miljö- och processteknik. Föreningen är till för att främja gemenskap, både mellan årskurserna och mellan de olika linjerna. Medlem är du automatiskt om du läser något av ovanstående program och är kårmedlem. Vi jobbar med att skapa event, gästföreläsningar, studiebesök och andra saker som kan gynna våra medlemmar.

S.T.E.N.-styret består för närvarande av:

  • Frej Hegg – Ordförande
  • Annie Björk – Vice Ordförande
  • Charlotta Jernå – Utbildningsbevakare
  • Alexander Öhberg – Kassör
  • Marcus Wanhatalo – Arbetsmarknadskontakt
  • Shakira Tholin – Event
  • Daniel Strid – Pr/Info

Vill ni kontakta S.T.E.N kan ni alltid maila till: sten@geosektionen.se eller besöka deras Facebooksida här.