S.T.E.N är en programförening för studenter som läser Arena Jordens resurser, Naturresursteknik eller Industriell miljö- och processteknik. Föreningen är till för att främja gemenskap, både mellan årskurserna och mellan de olika linjerna. Medlem är du automatiskt om du läser något av ovanstående program och är kårmedlem.

Vi jobbar med att skapa event, gästföreläsningar, studiebesök och andra saker som kan gynna våra medlemmar.

Vill ni kontakta S.T.E.N kan ni alltid maila till: sten@geosektionen.se eller besöka deras Facebooksida här.

S.T.E.N.-styret består för närvarande av:

  • Emil Thalén – Ordförande
  • Ludvig Ånnhagen – Vice ordförande
  • Robin Thur – Kassör
  • Sofia Andersson – Utbildningsbevakare
  • Oscar Forsberg – Ledamot
  • Fredrika Murphy – Ledamot
  • Frida Agerberg – Ledamot
Stensriktiga logga proto