BRINN är programföreningen för brandingenjörer vid LTU, med cirka 120 stycken medlemmar. Vi jobbar för att göra studietiden till mer än bara plugg genom sittningar, arbetsmarknadskvällar, sportaktiviteter och snygga profilprodukter.

  • styret@brinn.se – Styrelsen
  • ordforande@brinn.se – Ordförande
  • utbildningsbevakare@brinn.se – Utbildningsbevakare
  • arbetsmarknad@brinn.se – Arbetsmarknadsgruppen
  • fest@brinn.se – Festkomiitén
  • sport@brinn.se – Sportsektion
  • pr@brinn.se – PR-gruppen
  • resa@brinn.se – Resegruppen
  • sponsor@brinn.se – Sponsorgruppen

För mer information, besök gärna brinn.se eller via Facebook här.