BRINN är programföreningen för brandingenjörer vid LTU, med cirka 120 stycken medlemmar. Vi jobbar för att göra studietiden till mer än bara plugg genom sittningar, arbetsmarknadskvällar, sportaktiviteter och snygga profilprodukter.

För mer information, besök gärna brinn.se eller via Facebook här.

BrandingenjrLTU

Kontaktuppgifter

Styrelsen styret@brinn.se
Ordförande ordforande@brinn.se
Utbildningsbevakare utbildningsbevakare@brinn.se
Arbetsmarknadsgruppen arbetsmarknad@brinn.se
Festkommittén fest@brinn.se
Sportsektionen sport@brinn.se
PR-gruppen pr@brinn.se
Resegruppen resa@brinn.se
Sponsorgruppen sponsorgruppen@brinn.se