Arktis är en programförening under Geosektionen för studenter som studerar Civilingenjör Arkitektur och Samhällsbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet.

Föreningen jobbar för att stärka programmens image och för att öka sammanhållningen mellan programmens studenter. Utöver det anordnar föreningen även aktiviteter såsom resor, fester och studiebesök..

Arktis styre består för närvarande av:

  • Andreas Brandow – Ordförande
  • Albin Gideonsson – Vice ordförande
  • Johanna Wärvik – Utbildningsbevakare
  • Sandra Zetterqvist- Arbetsmarknadsansvarig
  • Emric Malmström- Kassör
  • Jaber Mikari – Eventansvarig
  • Victor Vennerström – PR/infoansvarig
  • Christian Sjödin – Sekreterare

Utskott:

  • Ellen Göransson – Reseansvarig

För mer information, besök gärna Arktis på Facebook eller på Instagram. Du kan även nå Arktis via arktis@geosektionen.se