Repet på Geolussebalen 2015.

Repet på Geolussebalen 2015.

Luleå tekniska universitets äldsta bal – första Geolusset gick av stapeln redan 1975! Geolusset är dessutom den enda bal på universitetet som är öppen för alla studenter. Målet för balen är att många studenter ska kunna delta och att alla gäster ska känna att de fått mervärde av kvällen. Dessutom vill vi självklart bjuda på en av årets finaste tillställning!

Geolussebalen anordnas av Repet, Geosektionens Representationskomitté.